KVÄVESKUM ELLER KOLDIOXID VID GRISSLAKT?

Idag används koldioxid vid slakt av grisar vilket är en plågsam och panikframkallande metod. Forskare undersöker idag effekterna av att istället använda kväveskum för att bedöva och avliva djuren, vilket enligt studier visat sig vara en mer human metod. Grisarna andas in kvävet och blir medvetslösa på cirka en minut, utan obehaget som uppstår av koldioxid. Frågan är, finns det politiska partier som skulle kunna tänka sig att förespråka en eventuell lagstiftning om att införa kväveskum istället för koldioxid vid slakt av grisar?

Ja, det gör det. Miljöpartiet vill bli ledande inom djurskydd och menar generellt att en slaktmetod som skulle innebära mindre lidande för djuren är något som de skulle vara öppna för att ställa sig bakom. Vidare säger Centerpartiet att de självklart vill använda den mest humana metoden vid slakt av djur. De skulle emellertid behöva utreda frågan innan en eventuell lagstiftning, exempelvis för att undvika att slakterier behöver stänga ned till följd av inkompatibilitet. Sverigedemokraterna uttrycker generellt att de driver en politik som främjar djurhållningen i landet, men att de ännu inte driver frågan om kväveskum istället för koldioxid vid slakt.

Publicerades: 20 september 2020

Källor:
https://sverigesradio.se/artikel/7368700